www.hotelkompleksmanastira.com селски туризъм | почивка | механа | забележителности | контакти: contact@hotelkompleksmanastira.com +359 98 831 21 42